PIKNIK NAUKOWY - 2008

sobota, 5 maja 2012

SUPER KSIĘŻYC


Tej nocy na niebie  będzie można podziwiać Księżyc w perygeum - najmniejszej możliwej odległości od Ziemi. Tarcza Srebrnego Globu będzie znacznie większa i jaśniejsza niż zwykle. Księżyc będzie oddalony od Ziemi o 354 tysiące kilometrów, czyli o 30 tysięcy kilometrów mniej niż normalnie. Tarcza Księżyca będzie dla obserwatora z Ziemi o 14 proc. większa i o 30 proc. jaśniejsza w porównaniu z momentem największego oddalenia od Ziemi. Księżyc zbliża się i oddala od naszej planety, ponieważ krąży po orbicie przypominającej elipsę.
Kiedyś sądzono, że Super Księżyc - poprzez zwiększoną grawitację - może wywoływać katastrofy, takie jak trzęsienie Ziemi czy tsunami. W średniowieczu uważano, że pobudza on nocnych przestępców do działania, a nawet, że wywołuje choroby psychiczne. Żadna z tych teorii nie została potwierdzona.
Zarówno Księżyc, jak i Słońce nie pozostają bez wpływu na zjawiska zachodzące na Ziemi. Można powiedzieć, że Ziemia stresuje się, gdy te ciała niebieskie są blisko i rzeczywiście zauważamy wzrost aktywności tektonicznej, ale wynosi on około jeden procent. Obserwujemy też wzrost aktywności sejsmicznej wulkanów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz