PIKNIK NAUKOWY - 2008

sobota, 25 sierpnia 2012

ODKRYWAM CZECHY /Ołomuniec/

Najważniejsze w Ołomuńcu jest zabytkowe Stare Miasto. Należy ono do największych w Czechach, gromadząc barokowe i renesansowe kamienice, kościoły oraz budynki użyteczności publicznej. Najważniejszym zabytkiem jest kolumna Trójcy Przenajświętszej, znajdująca się obecnie na liście zabytków UNESCO. Wysokość kolumny sięga 35 m, a w jej wnętrzu znajduje się udostępniana sezonowo kaplica.
Bogata dekoracja rzeźbiarska składa się z 18 posągów świętych, 12 figur Niosących Światło oraz 6 płaskorzeźb z półfigurami apostołów. Grupa Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny umieszczona jest w środkowej części kolumny, zaś na jej wierzchu znajdują się dwie grupy Trójcy Przenajświętszej. Obie grupy wykonano z brązu i pozłocono. Mimo tak wielkiej różnorodności dekoracja ta stanowi jednolitą i harmonijną całość, która już ponad 200 lat przyciąga uwagę zarówno mieszkańców jak i zwiedzających.
  
   
Ratusz w Ołomuńcu  – zabytkowy budynek dawnej siedziby władz miejskich, znajdujący się
w centrum Górnego Rynku w Ołomuńcu.
Wzniesiony w XIV wieku, rozbudowany w XV wieku, zachował wiele fragmentów gotyckich. Murowany na planie prostokąta, dwupiętrowy, z obszernym dziedzińcem wewnątrz i wysoką, kwadratową wieżą. Neogotycka fasada pochodzi z lat 1902-1904.

  
Na froncie budowli od XV w. znajduje się zegar astronomiczny (orloj) z poruszającymi się figurkami, wybijający kuranty. Jego zewnętrzny wystrój zmieniał się wielokrotnie. Swój obecny wygląd zegar zawdzięcza przemianom społecznym w latach 50-ych XX wieku. Dekoracja mozaikowa  składa się z medalionów umieszczonych po bocznych stronach niszy, które przedstawiają prace charakterystyczne dla poszczególnych miesięcy roku. Łuk niszy natomiast wypełnia motyw tradycyjnej konnej procesji. W części dolnej umieszczono portrety reprezentujące przedstawicieli klasy robotniczej.

Wyjątkowym zabytkiem Ołomuńca jest zespół sześciu barokowych fontann. Wielkie kamienne fontanny ozdobiono rzeźbami, które przedstawiają motywy z mitologii antycznej.
Do dziś to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli miasta. Fontanny te świadczą o burzliwym rozwoju architektury i sztuki po zniszczeniach spowodowanych wojną trzydziestoletnią. Zespół barokowych fontann uzupełnia nowoczesna Fontanna Ariona. W roku 2007 doszło do uroczystego odsłonięcia kolejnej fontanny zwanej Źródło Wody Żywej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz