PIKNIK NAUKOWY - 2008

środa, 16 marca 2011

NAJSŁYNNIEJSZA POLKA

"Nauka leży u podstaw każdego postępu,który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie".
/Maria Skłodowska-Curie/


Dzisiaj chciałbym napisać o Polce nauki - Marii Skłodowskiej-Curie.
Wielka polska uczona stworzyła podwaliny pod rozwój współczesnej fizyki i chemii. Nagrody Nobla były uwieńczeniem jej pionierskich dokonań.

10 grudnia 1903 roku na dorocznym uroczystym zebraniu Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła, że nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki uhonorowano Henri'ego Becquerela oraz Marię i Piotra Curie za odkrycie i badania nad promieniotwórczością. W 1911 roku Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za odkrycie polonu i radu. Jak dotychczas nikomu nie udało się dostać tego wyróżnienia w dwóch dyscyplinach naukowych. Polka była też jedyną kobietą wśród laureatów nagrody naukowej do 1935 roku, kiedy to jej córka Irena Joliot-Curie wraz z mężem Fryderykiem otrzymała nagrodę Nobla z chemii za odkrycie sztucznej promieniotwórczości.

Dyplom Nagrody Nobla z 1911 roku.


W czasie I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskiego prześwietlania rannych. Z własnej inicjatywy zdobyła 20 samochodów i zorganizowała ruchome pogotowie z aparatami Roentgena. W lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet zrobiła prawo jazdy, by móc prowadzić samochód. Docierała do najbardziej zagrożonych pozycji pod Verdun. Jej pogotowie znał cały front, a francuscy żołnierze wyposażone w aparaty rentgenowskie pojazdy nazywali "małymi Curie". Przebadano w nich 10 tysięcy rannych. Oprócz pogotowia, Maria Curie założyła 220 stacji radiologicznych i przeszkoliła kadry do ich obsługi.


Maria Skłodowska-Curie w swojej rentgeno-furgonetce.

Mimo, że los związał naszą rodaczkę z Francją zawsze utrzymywała ona ścisłe kontakty z Polską. Przyczyniła się ogromnie do powstania Instytutu Radowego w Warszawie. Uczestniczyła w międzynarodowej współpracy dla rozwoju nauki. W 1929 roku odbyła podróż do USA i podczas spotkania z prezydentem Herbertem Hooverem odebrała z jego rąk 1 gram radu dla Instytutu.Odkrycie promieniotwórczości dokonało przełomu w istniejącym sposobie pojmowania świata. Dzięki niemu nauki fizyka i chemia, medycyna i przemysł nabrały rozmachu, który dotąd nie osłabł. Promieniowanie wykorzystywane w medycynie ratuje chorych na raka.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz