PIKNIK NAUKOWY - 2008

czwartek, 21 kwietnia 2011

BALON W STRUMIENIU POWIETRZA
Do wykonania tego doświadczenia należy przygotować:
balonik, piłeczkę pingpongową, suszarkę do włosów.Wykonanie:
  1. Należy włączyć suszarkę i ustawić średnią szybkość strumienia.
  2. Obrócić suszarkę tak, aby strumień powietrza leciał prosto do góry.
  3. Podnieść balonik powyżej suszarki i umieścić go w wydobywającym się z niej strumieniu powietrza. Balonik powinien utrzymywać się na stałej wysokości. Takie samo doświadczenie można wykonać  również np. z piłeczką pingpongową.

Wnioski:

Nadmuchany zwykłym powietrzem balon puszczony swobodnie opada na podłogę. Na balon działają wtedy dwie siły: siła grawitacji - skierowana pionowo w dół i siła pochodząca od otaczającego powietrza - wypierająca balon pionowo w górę. Siła wyporu jest bardzo mała i nie może skutecznie przeciwdziałać sile grawitacji. Dlatego balon opada w dół.
Gdy balon umieścimy w strumieniu powietrza działa na niego dodatkowa siła, skierowana pionowo w górę, pochodząca od strumienia. Siła ta równoważy siłę grawitacji, dlatego balon ani nie unosi się w górę, ani nie spada w dół. Balon umieszczony w strumieniu powietrza z suszarki jest dla tego strumienia przeszkodą. Powietrze stara się ominąć balon, opływając go z obu stron. Tym sposobem balon zostaje uwięziony w strumieniu powietrza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz